Jelentkezési felhívás az ÓE AIAMDI Virtuális Kutató Laboratóriumban (AIAMDI-VKL), 4 éves doktori képzés keretében végzendő kutatásra

Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolája (AIAMDI) az aktuális felvételi hirdetményt, annak feltételei mellett kiegészítve négyéves doktori képzést hirdet, a 2024. szeptemberben induló, az „Elkezdtük a jövőt építeni” programja részeként alapított Virtuális Kutató Laboratóriumában (AIAMDI-VKL) végzendő PhD kutatásra.

Várjuk a jelentkezőket a világszínvonalon legkorszerűbb virtuális laboratóriumi környezetben, teljesen újszerű, korunk mérnöki informatikával kapcsolatos legmagasabb kutatási igényeit kielégítő AIAMDI-VKL laboratóriumban végzendő tudományos-ipari PhD kutatásra, az alkalmazott informatika és az alkalmazott matematika tudományágakban.

A VKL PhD programjára felvett hallgató kutatását a világban vezető iparágakban meghatározó projektek igényei szerint kifejlesztett felhőplatformon, a legfejlettebb elemzés és viselkedés alapú modellekkel történő kutatás igényeit kielégítő, tudományosan megújuló laboratóriumi eszközökön végzi. A PhD hallgató széles, például a bionikai és orvosinformatikai kutatásra is kiterjedő tematikában választhatja kutatási tervében az itt elérhető, rugalmasan konfigurálható VKL témák egyikét, vagy saját megfogalmazású témájában tervezheti kutatását. Az AIAMDI-VKL ehhez témavezetőt és minden szükséges eszközt biztosít. Az AIAMDI-VKL témán dolgozó PhD hallgató, kutatócsoporti közösség tagjaként, saját kollaboratív terében, szakmai kapcsolatot tarthat más, a platformon kutató hallgatói közösségek tagjaival, az egész világban, a VKL platformon rendelkezésre álló eszközökkel.

A közismerten mind magasabb szintű automatizálás igényeinek kielégítése motiválta a VKL kutatást, amelyben a hallgató teljes négyéves PhD munkáját a VKL felhőplatformján, a valamennyi tevékenységére kiterjedő, így a téziseiben bemutatott kutatási eredményeit is ábrázoló komplex kísérleti modell fejlesztésében, az eredmények elemzésében és verifikálásában, saját kollaboratív terében végzi. A PhD hallgató kísérleti modelljéhez, kutatási tervének megfelelően közvetlenül kapcsolhatók a platformon kívüli külső megoldók (pl. MathWorks, Dymola), máshol folyó kutatások kollaboratív terei, kutatási témát adó intézménynek vagy vállalatnak a PhD hallgató kutatását segítő és irányító tevékenysége, valamint a szükséges fizikai kísérletekkel és a kutatási eredmények közvetlen alkalmazásával összefüggő kíber-fizikai struktúrák erre kijelölt kíber egységei. A VKL kutatási módszerének egyik előnye, hogy minden eredmény, annak fejlődési folyamata a bármikor végrehajtható kísérleti modellel, virtuálisan és szükség szerint fizikailag is verifikálva bizonyítható. Ahol arra mód van, a kutatási eredmények alkalmazása is megvalósítható és bemutatható ebben a tetszőleges kiterjedésben integrált, magas szinten automatizált kísérleti környezetben. Aki a PhD hallgatóra váró munkáról több részletet szeretne megismerni, a VKL PhD kutatás AIAMDI-ben elfogadott általános protokollját itt elérheti.

A VKL-ben folyó PhD kutatás nélkülözhetetlen alapja a mérnöki informatika ilyen szintű átfogó-integráló fejlesztésében vezető világcég, a Dassault Systémes S. A., 3DEXPERIENCE platformjában és felhőjében konfigurált és ott menedzselt VKL platform, amely a PhD hallgatók kutatásához rendelkezésre áll. A VKL platform nem általános ipari modellezést, hanem laboratóriumként, tudományos kutatást szolgál, miközben elsődleges célja, hogy a PhD hallgatók valós tudományos-ipari kutatási feladatokon, modell szinten dolgozzanak és kutatási eredményeik közvetlen alkalmazása a VKL platform modell szintű kapcsolatai révén megvalósítható legyen.

Az AIAMDI-VKL-ben végzendő kutatásra jelentkező PhD hallgató, saját döntése alapján, saját témájával kezdeményezheti csatlakozását a “Cooperation Agreement on the International PhD Program on Strategic Engineering” című nemzetközi PhD képzési programhoz. Ez különleges lehetőség a nappali ösztöndíjas képzési formában felvett hallgató számára, hogy a két egyetem megállapodásának megfelelő feltételek mellett beiratkozzon az Università degli Studi di Genova (Olaszország) doktori iskolájába is, így kettős doktori képzésben vegyen részt. Ehhez a PhD tanulmányain belül egy évet tölt el a nagy tradícióval rendelkező olasz egyetemen. Megfelelő kutatási eredmények esetén mindkét egyetemen PhD fokozatot szerezhet.

A VKL PhD programjába jelentkezést tervező vagy aziránt érdeklődő további információt kaphat az innen letölthető szórólapon, az AIAMDI honlapján, az AIAMDI titkárságán, vagy a VKL vezetőjénél.