Komplex vizsga

A négyéves új rendszerbe felvett hallgatónak a negyedik félév végén komplex vizsgát kell tennie. A komplex vizsgáról az Egyetemi Doktori és Habilitáció Szabályzat 24-26. §-a rendelkezik.

A komplex vizsga két fő részből áll:

  1. Elméleti rész, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot.
  2. Disszertációs rész, amelyben a doktorandusz tudományos előrehaladásról számol be.

A hallgatónak az első négy félévben felvett tárgyai közül kettőből kell vizsgáznia. A tárgyakat az AIAMDI vezetője jelöli ki, melyről az adott félév megkezdését követően két hónapon belül értesítést kap.

A komplex vizsga időpontját az ÓE vizsgaidőszakán belül az AIAMDI vezetője határozza meg, erről a hallgató értesítést kap.

A tudományos előrehaladásról kb. tíz oldalas tézis-szerűen kidolgozott füzetet kell benyújtani, amelynek formájáról az AIAMDI tájékoztatást fog kiadni.

A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát (vizsgarészt) egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg. A komplex vizsga „nem megfelelő” értékelése esetén a hallgatót az AIAMDI elbocsátja.


Komplex-vizsga