PhD pályakövetés

A diplomás pályakövetés kiemelt célja, hogy a képzések alkalmazkodjanak a munkaerő-piaci igényekhez. Ezt a célt bizonyos képzési és munkaerő-piaci sajátosságok figyelembe vételével nagyon fontosnak tartjuk a doktorképzésben is. A visszajelzések szerepe alapvető a felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, valamint növekvően az iparvállalati kutatóhelyek kutatókkal szemben támasztott igényeinek meghatározásához.

Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában (AIAMDI) PhD fokozatot szerzett hallgatók pályakövetése az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. mellékleteként hatályos „Az óbudai Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszerének Szabályzata” szerint, az Óbudai Egyetemen, a magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszerhez (DPR) kapcsolódva folyó pályakövetés keretében történik.

Az Óbudai Egyetem a nemzeti felsőoktatási törvényben előírt diplomás pályakövető rendszert alakított ki, amelynek célja, hogy a megkérdezettektől gyűjtött információk alapján visszajelzést kapjon az intézmény az oktatás minőségéről, az oktatók munkájáról, a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokról és a szerzett oklevél munkaerő-piaci megítéléséről. A pályakövetés feladatait a minőségirányítás keretein belül végzik. A feladatok részletes szabályozását, az Óbudai Egyetemen, a „MU–10.01 Diplomás pályakövető rendszer működtetése” című minőségirányítási utasítás rögzíti. Az utasítás meghatározza a pályakövetési felmérések időbeni ütemezését, a felmérési módszertan elemeivel kapcsolatos hivatkozásokat, a felmérések lefolytatásának menetét, az adatértékelés és elemzés feladatait, a döntési és érdekegyeztetési mechanizmusok működtetési rendjét, valamint a külső és belső kommunikáció szabályozását. Az adatok kezelését a személyes adatokkal kapcsolatos jogszabályi előírások betartása mellett végzik.

Az AIAMDI esetében a fentieken kívül a közvetlen kapcsolattartás is alapvető és jó hatásfokú, miután kis létszámról van szó és a PhD fokozatott szerzett hallgatók nagyrészt olyan felsőoktatási és kutatási intézményekben, valamint vállalati kutatóhelyeken helyezkednek el, amelyekkel kapcsolatunk van. Ez a kapcsolat gyakran éppen a doktori kutatás során, a hallgatón keresztül jön létre. Fontos számunkra, hogy az AIAMDI, a kutatás szintjén, hozzájáruljon az Óbudai Egyetem jó munkaerő-piaci megítélésének megtartásához.