Védés

Doktori értekezés nyilvános vitájának forgatókönyve

 1. A Bíráló Bizottság elnöke
  • üdvözli a megjelenteket, megnyitja a vitát, és bejelenti, hogy az Óbudai Egyetem <DI neve> Doktori Iskola Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki <Jelölt neve> <Disszertáció címe> című doktori értekezését;
  • bemutatja a bizottság tagjait;
  • felkéri a bizottság titkárát, hogy ismertesse a jelölt szakmai életrajzát;
  • felkéri a jelöltet, hogy szabad előadásban, tömören (kb. 25 percben) ismertesse új tudományos eredményeit, doktori értekezésének téziseit.
 2. A jelölt ismerteti értekezését, kiemelve új tudományos eredményeit.
 3. Az elnök felkéri a bírálókat, hogy ismertessék az értekezésről írásban is leadott véleményüket, és tegyenek javaslatot a fokozat odaítélésére.
 4. A bírálók ismertetik véleményüket. Az esetlegesen távollévő opponens véleményét és javaslatát a titkár olvassa fel.
 5. Az elnök felkéri a titkárt, hogy ismertesse a bíráló bizottság által feltett kérdéseket, és adja át írásban is a jelöltnek.
 6. Az elnök felkéri a jelölt kutatási témavezetőjét, hogy ismertesse a jelölt szakmai tevékenységét, és röviden értékelje a doktori programban végzett munkáját.
 7. A titkár ismerteti az esetlegesen előzetesen beérkezett kérdéseket, illetve hozzászólásokat.
 8. Az elnök felkéri a bíráló bizottság tagjait, valamint a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve szóljanak hozzá a vitához.
 9. Amennyiben nincs további hozzászólás, az elnök felkéri a jelöltet, hogy válaszoljon az opponensi véleményekre, valamint a feltett kérdésekre, illetve hozzászólásokra. Felhívja a jelölt és az opponensek figyelmét arra, hogy a hivatalos bírálóknak lehetőségük van egyszeri viszontválaszra.
 10. A jelölt válasza, illetve a bíráló bizottság tagjainak esetleges viszontválasza után az elnök berekeszti a nyilvános vitát, és elrendeli a bizottság zárt ülését. A bíráló bizottság határozathozatalra visszavonul.
 11. A zárt ülésen az elnök vitát nyit, majd a bizottság titkos szavazással, 1-2-3-4-5 pontozással értékeli az értekezést és a benne foglalt új tudományos eredményeket, valamint javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésére (amihez az elérhető pontszám legalább 2/3-a szükséges) vagy elutasítására.
 12. A bizottság megállapítja a védés eredményét, és összhangban a kapott szavazatokkal, tömören megfogalmazza a disszertáció erényeit és esetleges hibáit.
 13. A titkár kitölti a védési jegyzőkönyvet és aláíratja azt a bizottság tagjaival.
 14. Az elnök újra megnyitja a nyilvános ülést, felkéri a jelenlevőket, hogy álljanak fel, és ismerteti a titkos szavazás eredményét.
 15. Az elnök berekeszti az ülést. Sikeres védés esetén a bizottság tagjai gratulálnak a jelöltnek.

Doktori-vedes