Ösztöndíj

Állami ösztöndíj szervezett teljes idejű nappali doktori képzéshez

A rendelkezésre álló létszámkeret szerint történő felvételről a Felvételi Bizottság javaslata alapján történik döntés. Magyar állami ösztöndíjat a magyar állampolgárokon kívül más EU tagállamok állampolgárai is kaphatnak. Az ösztöndíjas hallgatók az ösztöndíjuk mellett egyéb teljes állású munkaviszonyt nem létesíthetnek, rész- és mellékfoglalkozású, illetve megbízásos jogviszonyt azonban igen. Aki nem ösztöndíjas helyre kerül felvételre, az költségtérítéses nappali doktori képzésben vehet részt, amelynek díja: 450.000.-Ft/félév.