Témavezetők

Abaffy József professor emeritus, DSc

Kutatási tevékenység tudományága: matematika- és számítástudományok

Kutatási terület: lineáris és nem lineáris egyenletrendszerek numerikus módszerei, feltétel nélküli optimalizálás numerikus mószerei

Országos Doktori Tanács azonosító: 5231

Kapcsolat: abaffy.jozsef@nik.uni-obuda.hu


Amir Mosavi egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok, matematika- és számítástudományok

Kutatási terület: Machine learning, Data Sciences, Operations Research, Decision Science

Országos Doktori Tanács azonosító: 12127

Kapcsolat: amir.mosavi@nik.uni-obuda.hu


Baricz Árpád kutatóprofesszor, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: matematika- és számítástudományok

Kutatási terület: Speciális függvények

Országos Doktori Tanács azonosító: 10742

Saját lap: https://sites.google.com/site/bariczocsi/

Kapcsolat: arpad.baricz@econ.ubbcluj.ro


Csiszár Orsolya egyetemi adjunktus, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: matematika- és számítástudományok

Kutatási terület: Folytonos logika, fuzzy logika, aggregáció, mesterséges intelligencia, neurális hálók, gépi tanulás

Országos Doktori Tanács azonosító: 36292

Kapcsolat: csiszar.orsolya@nik.uni-obuda.hu


Domokos József egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: villamosmérnöki tudományok, informatikai tudományok

Kutatási terület: Beszédtechnológia: folyamatos beszédfelismerés, természetesnyelv feldolgozás, nyelvi források fejlesztése; Numerikus jelfeldolgozás; Java technológiák; IoT technológiák

Országos Doktori Tanács azonosító: 35891


Drexler Dániel egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: villamosmérnöki tudományok, informatikai tudományok

Országos Doktori Tanács azonosító: 32689

Kapcsolat: drexler.daniel@nik.uni-obuda.hu


Eigner György egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Kutatási terület: Élettani Szabályozások

Országos Doktori Tanács azonosító: 29363

Kapcsolat: eigner.gyorgy@nik.uni-obuda.hu


Felde Imre egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: anyagtudományok és technológiák, informatikai tudományok

Kutatási terület: Hőkezelési problémák, folyamatok szimulációja, inverz hőátadási problémák megoldása. Lézeres hőátadási technológiák modellezése.

Országos Doktori Tanács azonosító: 10744

Kapcsolat: felde@uni-obuda.hu


Ferenci Tamás egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Kutatási terület: Biostatisztika

Országos Doktori Tanács azonosító: 27857

Kapcsolat: ferenci.tamas@nik.uni-obuda.hu


Fogarasi József egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok

Kutatási terület: agrárgazdaság, termelékenység és hatékonyság elemzés, technológia és fenntartható innováció, agrár-környezetgazdálkodás, kockázatelemzés, vízgazdálkodás és biodiverzitás gazdaságtana

Országos Doktori Tanács azonosító: 41691

Kapcsolat: fogarasi.jozsef@kgk.uni-obuda.hu


Galambos Péter egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: gépészeti tudományok, informatikai tudományok

Kutatási terület: Robotika, Rendszer és Irányításelmélet

Országos Doktori Tanács azonosító: 19907

Kapcsolat: galambos.peter@nik.uni-obuda.hu


Galántai Aurél professor emeritus, DSc

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok, matematika- és számítástudományok

Kutatási terület: numerikus matematika, numerikus optimalizálás, algoritmusok

Országos Doktori Tanács azonosító: 3786

Saját lap: http://uni-obuda.hu/users/galantai/

Kapcsolat: galantai.aurel@nik.uni-obuda.hu


Haidegger Tamás egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: villamosmérnöki tudományok

Kutatási terület: orvostechnika, sebészrobotika, intelligens robotok, cloud robotika, sebészeti eszközök, kép által vezetett sebészet, teleoperáció, szabályozáselmélet, robot ontológiák

Országos Doktori Tanács azonosító: 10745

Kapcsolat: haidegger@uni-obuda.hu


Hegedűs Csaba professor, CSc

Kutatási tevékenység tudományága: matematika- és számítástudományok

Kutatási terület: numerikus analízis

Országos Doktori Tanács azonosító: 3610

Kapcsolat: hegedus@numanal.inf.elte.hu


Horváth Richárd egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: gépészeti tudományok

Kutatási terület: gyártástechnológia, forgácsoláselmélet, anyagok forgácsolhatósága, forgácsolás erőtani viszonyai, additív technológiák, fenomenológiai modellek, optimalizálás

Országos Doktori Tanács azonosító: 13462

Kapcsolat: horvath.richard@bgk.uni-obuda.hu


Horváth László professor emeritus, CSc

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Kutatási terület: Virtuális rendszerek, objektumok modellezése termékek leírására, tartalom alapú termékmodellek, ember és számítógép kommunikációja mérnöki modellezésnél.

Országos Doktori Tanács azonosító: 8605

Saját lap: http://users.nik.uni-obuda.hu/lhorvath/

Kapcsolat: horvath.laszlo@nik.uni-obuda.hu


Imre Emőke egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: építőmérnöki tudományok

Kutatási terület: Gátak, szemcsés anyagok, (telítetlen) talajok, labor helyszíni mérés; Kapcsolt konszolidációs modellek (analitikus mo); Alkalmazott Matematika, inverz probléma, megbízhatóság, értékelő programok

Országos Doktori Tanács azonosító: 5358

Kapcsolat: imre.emoke@kvk.uni-obuda.hu


Jancsó Tamás egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: földtudományok,környezettudományok

Kutatási terület: Analitikus és digitális fotogrammetria, durva hibaszűrés a fotogrammetriában, digitális képfeldolgozás, digitális domborzatmodellek automatizált ellenőrzése, képosztályozás űrfelvételek alapján.

Országos Doktori Tanács azonosító: 4673

Kapcsolat: jancso.tamas@amk.uni-obuda.hu


Kertész Gábor egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Kutatási terület: mély metrikus tanulás, mély neurális hálózatok alkalmazása, párhuzamos feldolgozása

Országos Doktori Tanács azonosító: 19247

Kapcsolat: kertesz.gabor@nik.uni-obuda.hu


Kopják József egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: villamosmérnöki tudományok, informatikai tudományok

Kutatási terület: Beágyazott rendszerek kommunikációi

Országos Doktori Tanács azonosító: 25208

Kapcsolat: kopjak.jozsef@kvk.uni-obuda.hu


Kovács Levente egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok

Kutatási terület: Élettani szabályozások. Robusztus irányításelmélet. Orvosbiológiai kutatások. Orvosi informatika.

Országos Doktori Tanács azonosító: 9003

Saját lap: http://physcon.uni-obuda.hu/?q=hu/node/14

Kapcsolat: kovacs.levente@nik.uni-obuda.hu


Kozlovszky Miklós egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Kutatási terület: Telemedicina, Orvosi képfeldolgozás, Bioinformatika, Párhuzamos és Elosztott Rendszerek

Országos Doktori Tanács azonosító: 9269

Kapcsolat: kozlovszky.miklos@nik.uni-obuda.hu


Kővári Attila egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok, neveléstudományok

Kutatási terület: ember-számítógép interfészek alkalmazása acélöntés folyamatának elemzése tanulás IKT támogatása

Országos Doktori Tanács azonosító: 20293

Kapcsolat: kovari.attila@kvk.uni-obuda.hu


Kristály Sándor egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: matematika- és számítástudományok

Kutatási terület: Nemlineáris analízis; Riemann-Finsler geometria

Országos Doktori Tanács azonosító: 10754

Saját lap: https://sites.google.com/site/idei0241/members

Kapcsolat: alexandrukristaly@yahoo.com


Laufer Edit egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Kutatási terület: fuzzy rendszerek, komplex rendszerek optimalizálása, kockázatkiértékelés, páciens monitorozás

Országos Doktori Tanács azonosító: 12066

Kapcsolat: laufer.edit@bgk.uni-obuda.hu


Lovas Róbert egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Kutatási terület: felhőszámítási rendszerek, Big Data, IoT, gépi tanulás

Országos Doktori Tanács azonosító: 30564

Kapcsolat: lovas.robert@nik.uni-obuda.hu


Molnár András egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: katonai műszaki tudományok, informatikai tudományok

Kutatási terület: Robotrepülők, robotkutatás, automatizálás, elosztott alkalmazások, autonóm rendszerek

Országos Doktori Tanács azonosító: 8577

Kapcsolat: molnar@uni-obuda.hu


Odry Ákos egyetemi adjunktus, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok

Kutatási terület: mechatronikai rendszerek robusztus irányítása; adaptív, fuzzy és optimalizált irányítások; robusztus állapotbecslés, IMU/MARG-alapú szenzorfúziós megoldások; model validáció és impedancia mérés

Országos Doktori Tanács azonosító: 19327

Kapcsolat: odrya@mk.u-szeged.hu


Odry Péter főiskolai tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok

Kutatási terület: Hatlábú járórobot szerkezet teljeskörű modelezése, optimalizálása, megépítése és verifikációja. Hajtásszabályozás optimalizáció, különös tekintettel a fuzzy alapú hajtásszabályozási megoldásokra.

Országos Doktori Tanács azonosító: 9537

Kapcsolat: odry@appl-dsp.com


Péntek Márta egyetemi tanár, DSc

Kutatási tevékenység tudományága: klinikai orvostudományok, közgazdaságtudományok

Kutatási terület: Egészségügyi közgazdaságtan Egészséggel összefüggő életminőség és betegség-teher vizsgálatok

Országos Doktori Tanács azonosító: 8437

Kapcsolat: pentek.marta@uni-obuda.hu


Póser Valéria egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Kutatási terület: Informatikai biztonság

Országos Doktori Tanács azonosító: 35423

Kapcsolat: poser.valeria@nik.uni-obuda.hu


Rácz Ervin egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: fizikai tudományok, villamosmérnöki tudományok

Kutatási terület: Lézerfény-anyag kölcsönhatás Lézerplazma fizika Napelemek Szén-dioxid semleges hidrogénenergetika

Országos Doktori Tanács azonosító: 10748

Kapcsolat: racz@uni-obuda.hu


Sarcevic Péter egyetemi oktató, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok

Kutatási terület: szenzorhálózatok, mobil robotok, multi-robot rendszerek, mintafelismerés, intelligens rendszerek, szenzor kalibráció

Országos Doktori Tanács azonosító: 16631

Kapcsolat: sarcevic@mk.u-szeged.hu


Széll Károly egyetemi oktató, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: gépészeti tudományok, informatikai tudományok

Kutatási terület: Szabályozástechnika

Országos Doktori Tanács azonosító: 32222

Kapcsolat: szell.karoly@amk.uni-obuda.hu


Szenes Katalin egyetemi oktató, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Országos Doktori Tanács azonosító: 36285

Kapcsolat: szenes.katalin@nik.uni-obuda.hu


Szénási Sándor egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Kutatási terület: Grafikus gyorsítók programozása. Képfeldolgozás. Deep Learning.

Országos Doktori Tanács azonosító: 19616

Kapcsolat: szenasi.sandor@nik.uni-obuda.hu


Szilágyi László egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok

Kutatási terület: mesterséges intelligencia, jel- és képfeldolgozás, gépi látás, biológiai rendszerek modellezése, bioinformatika, adatbányászat, fuzzy logika

Országos Doktori Tanács azonosító: 10599

Kapcsolat: szilagyi.laszlo@nik.uni-obuda.hu


Takács Márta egyetemi tanár, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: matematika- és számítástudományok

Kutatási terület: fuzzy következtetési rendszerek, intelligens mérnöki rendszerek. E-learning

Országos Doktori Tanács azonosító: 8616

Kapcsolat: takacs.marta@nik.uni-obuda.hu


Tar József egyetemi tanár, DSc

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok, matematika- és számítástudományok

Kutatási terület: nemlineáris szabályozás, robotok szabályozása, soft computing, robusztus és adaptív szabályozás, közúti szabályozás

Országos Doktori Tanács azonosító: 8617

Saját lap: http://bgk.uni-obuda.hu/szervezeti_egysegek/cra/TarJozsef/tarjozsef.htm

Kapcsolat: tar.jozsef@nik.uni-obuda.hu


Tick József egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Kutatási terület: Szoftvertechnológia, Szoftverfejlesztés, modellezés, Üzleti folyamatok modellezése és optimalizálása, P-gráf alapú workflow modellezés

Országos Doktori Tanács azonosító: 10750

Kapcsolat: tick@uni-obuda.hu


Vámossy Zoltán egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: gépészeti tudományok

Országos Doktori Tanács azonosító: 9534

Saját lap: http://users.nik.uni-obuda.hu/vamossy/

Kapcsolat: vamossy.zoltan@nik.uni-obuda.hu


Várkonyiné Kóczy Annamária egyetemi tanár, DSc

Kutatási tevékenység tudományága: informatikai tudományok

Kutatási terület: digitális kép- és jelfeldolgozás, modellezés és diagnosztika, lágyszámítási módszerek, anytime és hibrid technikák alkalmazása intelligens mérő- diagnosztikai és vezérlőrendszerekben

Országos Doktori Tanács azonosító: 3976

Saját lap: http://www.banki.hu/~gri/dolgozok/koczy/indexm.html

Kapcsolat: varkonyi-koczy@uni-obuda.hu


Zrubka Zsombor egyetemi docens, PhD

Kutatási tevékenység tudományága: közgazdaságtudományok, klinikai orvostudományok

Országos Doktori Tanács azonosító: 34681

Kapcsolat: zrubka.zsombor@uni-obuda.hu