Publikáció

Hallgatói publikációs stratégia és útmutató

Az AIAMDI PhD fokozat odaítélésére irányuló eljárásában fokozott szerepet kap az alkalmas színvonalú tudományos eredmények egyetemes jellegének és globális eredetiségének nyilvános bizonyítása. Ebben a publikációknak alapvető szerepe van. Az AIAMDI ezért kiemelt hangsúlyt helyez a hallgatók doktori kutatási eredményeinek jól jegyzett, respektált fórumokon történő publikálására. A hallgatók fokozatszerzési eljárásának indítása szigorúan meghatározott publikációs teljesítményhez kötött és a féléves beszámolók publikációkkal való alátámasztása is kiemelt szerepet kap. Az AIAMDI-ban művelt eleve fajsúlyos témákban végzett, a hallgatók számára nagy kihívást jelentő nemzetközi publikációs tevékenység stabil hátterét képezi, hogy a témavezetők nemzetközileg komoly és rendszeres publikációs tevékenyéget végeznek, nevük jól ismert a nemzetközi kutatási világban.

Minden hallgatói publikáció rögzítése a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) Magyarországon általánosan kötelező és csak így számítható publikációs teljesítménynek. Ennek célja a nyilvánosság és a rendezettség biztosításán kívül az egyes tételek ellenőrzése és elérhetőségük dokumentálása. A félévi beszámolóhoz, komplex vizsgához és fokozatszerzési eljárás indításához ezért mindenképpen mellékelni kell az MTMT kivonatot.

A hallgatói publikációban a konferenciák a kutatási eredmények élő megjelenését, a közvetlen reagálás lehetőségét, az idegen nyelvű előadó képesség és tapasztalat kialakítását, a szakmai kapcsolatok építését és az eredmények széles körű és irányított elérhetőségét biztosítják. Másrészt a rangos folyóiratban megjelenő cikkben a hallgató egy időszak kutatási eredményeit rendszerezi, erre külön követelmény van a szabályzatokban.

Az AIAMDI megköveteli, ugyanakkor szervezéssel és költségek vállalásával támogatja, hogy PhD hallgatói publikációikat neves helyeken, az egész világban elérhető fórumokon helyezzék el. Ez egyben transzparens képet ad a hallgatók, így az AIAMDI kutatási eredményeiről, és lehetővé teszi, hogy a publikációkra más kutatók hivatkozzanak. A hivatkozás a publikáció működésének a mércéje, mert bizonyítja, hogy a hallgatónak kutatásával sikerült bekapcsolódnia a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Ugyan a doktori fokozatszerzési folyamatban a hallgatónál a hivatkozási lista nem követelmény, az egyetemi vagy más kutatóhelyekkel közös munkában és a hallgató fokozatszerzés utáni kutatási pályáján elengedhetetlen.

Az AIAMDI tématerületének megfelelően a legtöbb konferencia és folyóirat cikk külön vizsgálat után bekerül az IEEE Xplore digitális könyvtárba. Ez egyfajta szakterületi koherenciát ad, így nagyobb esélye van annak, hogy a cikkeket azok olvassák, akik érdemben értékelni és hivatkozni tudják. Az AIAMDI hallgatóinak előadói részvételét ezért azokon a konferenciákon támogatja, amelyek a cikkeket az IEEE Xplore-ban vagy hasonló rangú digitális könyvtárban helyezik el. Az IEEE Xplore-ban való elhelyezést megelőzően eleget kell tenni az elektronikus Copyright form online kitöltésére vonatkozó kérésnek, ez feltétele a cikk megjelenésének! A cikk az IEEE Xplore-ban digitális objektum azonosítót (DOI-t) kap és ennek segítségével bárhonnan, bármikor elérhető. Szerencsés, hogy az Óbudai Egyetem munkatársai, az AIAMDI kutatási területén, jónéhány olyan, az IEEE világprogramjában jegyzett konferencia szervezésében vesznek részt, amely az erre alkalmasnak bizonyult cikkeket elhelyezi az IEEE Xplore-ban. Az AIAMDI kiemelten szorgalmazza, hogy a cikkek lehetőleg a Scopus-ban, a lektorált tudományos irodalom legnagyobb absztrakt és hivatkozás adatbázisában is referáltak legyenek. Amellett, hogy a Scopusban való referálás a cikknek, így a szerzőknek is rangot jelent, annak intelligens eszközei lehetővé teszik a kutatások nyomon követését és elemzését. Az IEEE Xplore cikkeinek nagy része megjelenik a Scopus-ban is.

Az AIAMDI az IEEE Xplore-ba, a doktori iskola történetének szűk tíz évében bekerült, mintegy 300 hallgatói konferenciacikket fő portfóliójának tekinti. Ezt az eredményt az AIAMDI a hallgatói publikációs tevékenység programszerű szervezésével érte el. A konferenciák szervezőivel való megállapodás alapján az AIAMDI évente átlagosan négy speciális szekciót szervez hallgatói számára, olyan konferenciákon, amelyek nemzetközi bírálati folyamatban, IEEE ellenőrzés mellett működnek, és amelyek cikkei megjelennek az IEEE Xplore-ban. Ez motiválja és inspirálja a hallgatókat a rendszeres munkára, ugyanakkor folyamatosan biztosítja rangos publikáció lehetőségét. Miután az egyik fő cél a hallgatóknál fejleszteni a kutatási eredmények szóbeli, idegen nyelvű előadásának a készségét „éles” környezetben, az AIAMDI hallgatóinak poszter bemutatót a hallgatói kutatási eredményeik publikálására nem ajánl, azt nem támogatja.

Amint azt fentebb leírtuk, a hallgató disszertációban foglalt munkáját tematikusan illeszkedő rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent cikkekben köteles publikálni. Az AIAMDI ezért elsősorban az ilyen fórumokon való megjelenést szorgalmazza. Ennek eredményeképpen az AIAMDI hallgatói folyóiratcikkeket és könyvfejezeteket nagyrészt a Springer és az Elsevier nagykiadók publikálják rendszereikben. Az AIAMDI kiemelt fontosságúnak tartja hallgatói kutatási eredmények megjelenését az Impakt Faktorral rendelkező és Q2 besorolású Acta Polytechnica Hungarica c. folyóiratban.

A tudományos munkát, az annak során keletkezett publikációkat a közvetlenül, az adott témakörben dolgozókon kívül más nagyon nehezen tudja megítélni. Ezért jobb híján a konferenciacikk vagy folyóiratcikk megjelenési helyének formális rangosságát kell értékelni. A formális rangosság így alapvető hallgatóink publikációinak megítélésénél, még akkor is, ha óva intünk bárkit, hogy kutatási eredményeket kizárólag ezek és más formális szempontok alapján ítélje meg. A megjelenés formális rangosságát a megjelenési hely Scopusban való referáltsága, impakt faktora (IF) és a minőségi besorolása (Q) határozza meg. Ezen a linken elérhető az egyes folyóiratok és proceedings-ek besorolása. Q besorolása tehát nemcsak folyóiratoknak, hanem konferencia proceedings-eknek is van! A 2019-ben Web of Science IF-es folyóiratok listáját itt találjuk. A Q besorolást a Scimago Journal & Country Rank adja. A Web of Science webhelyet jelenleg a Clarivate Analytics cég üzemelteti, a korábban üzemeltető Thomson Reuters Corporation helyett. Az IF az idézettséget, amíg a Q ezen felül az idéző publikáció jelentőségét is figyelembe veszi. Miután a Q besorolás egyre fontosabb a publikációk minőségének értékelésénél, az AIAMDI arra motiválja hallgatóit, hogy témavezetőik segítségével keressék a Q1 vagy Q2 besorolású folyóiratokban való megjelenés lehetőségét.

Viszonylag új, de nagyon aktuális téma a szerző ORCID azonosítója, amely kiküszöböli a tévedést a szerző és a publikáció összekapcsolásánál. A szerzőt és a publikációt tévedés nélkül, egyértelműen összekapcsolja. Kiküszöböli a különböző névalakok, a gyakori nevek, a névváltozások vagy éppen az intézményváltás okozta problémákat, így a kutató teljesítményének megjelenítése, annak hatása valóban követhető, a publikációk korrekt módon köthetőek a valódi szerzőhöz. Mindannyian tudjuk, hogy a különböző formában megadott név, a névváltozás és a tényleg gyakori affiliáció változás mennyi problémát okozhat, különösen, amikor a kutatói teljesítmény megítéléséhez korrekt publikációs jegyzék szükséges. Egyre több publikáció megjelenésének feltétele a szerző ORCID azonosítójának a megadása. Ma már kiadók sora nem fogad be kéziratot a szerző ORCID azonosítója nélkül. Ezért az AIAMDI hallgatói feltétlenül rendelkezzenek ORCID azonosítóval és használják is azt honlapon, publikáció benyújtásánál stb. Az ORCID azonosító kéréséhez itt kell regisztrálni, majd a megkapott személyes ORCID azonosító alapján gondosan kitölteni a saját ORCID profilunkat. Az ORCID azonosítóhoz Scopus, Researcher és Linked azonosító kapcsolható.

A hallgatók magas szintű nemzetközi fórumokon megjelent cikkeit Copyright védi, így bármely felhasználásuk kizárólag a Copyright tulajdonosának feltételei, illetve engedélye alapján lehetséges. Az AIAMDI hallgatói nagyszámú publikációval rendelkeznek, amely csak térítés ellenére tölthető le, amennyiben az érdeklődőnek vagy intézményének nincs megfelelő előfizetése.

Amennyiben a hallgató publikációjában doktori kutatásáról ír, ennek meg kell jelennie a publikációban, ezzel automatikusan a publikáció referálásaiban, és hivatkozásaiban is. Ezért feltétlenül be kell írni az AIAMDI-t az affiliációba. Aki pedig anyagi támogatást kap az AIAMDI-től, a köszönetnyilvánításba is írja be a doktori iskolát. Az AIAMDI mint szervezeti egység, az Óbudai Egyetem neve alatt kell, hogy szerepeljen. Ezen kívül természetesen más szervezeti egység és/vagy egyetem is szerepelhet. Az AIAMDI nagy nyilvánosságú portfóliója a hallgatói publikációkban van, ez mindenkinek érdeke. A doktori eljárást és gyakran a publikáció megjelenését is az AIAMDI szervezi.

A publikációkkal kapcsolatos valamennyi aktuális információ időben megjelenik az AIAMDI honlapján. Akinek további, a publikációjával kapcsolatos kérdése, problémája van, a titkárságon keresztül forduljon hozzám.

Horváth László

Operatív Igazgató