Virtuális Kutató Laboratórium

A VKL az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAMDI) keretében önállóan működő egység, amelyet az AIAMDI tevékenységi körébe eső releváns tudományos eredmények kollaboratív térben történő integrált kifejlesztésére és alkalmazására megújulóan világszínvonalú tudományos műhelyként alapítottam. A magasan automatizált és kiterjedten integrált struktúrákban szükséges működésekhez folyamatosan nő a szükség a nagyrészt mérnöki irányultságú és kontextusokkal integrálható alkalmazott informatikai tudományos eredmények iránt, amelyek korhű és magas szintű intelligens informatikán, viselkedés alapú és rendszerszintű modellábrázoláson, valósághű szimuláción és gyakorlatképes matematikán alapulnak. A legjobb megoldás az, ha a PhD fokozat szerzésért végzett kutatást odavisszük, ahol a megoldandó problémák felvetődnek, a kutatáshoz szakmai segítség elérhető, a kapcsolódó kutatások folynak és a kutatási eredmények gyors hasznosítására is lehetőség van. Virtuális Kutató Laboratóriumot (VKL) az ilyen kutatás megvalósítására alapítottam. A világon legjobbnak tartott, élvonalbeli projektekben fejelődött és bizonyított mérnöki felhőplatform eredeti céljától eltérően a VKL kutatási eszköz-gyűjteményeként szolgál, reaktív és autonóm modell szinten kollaboratív térben végzett, szervesen integrálható és földrajzi helytől függetlenül hozzáférhető kutatáshoz és az ebben keletkezett eredmények alkalmazásához. A VKL PhD programja háromparadigmás kutatás, ahol az elméleti és kísérleti kutatást az újabban harmadik paradigmának nevezett számítógépes modell szervezi és amelynek alapvető célja ugyanabban a kutatásban integrálni az elméletet, a módszereket, a rendszereket, a gyakorlatot, az alkalmazást és a tapasztalatot. Várjuk PhD hallgatók jelentkezését, akik az új kutatási technológiát, mint a VKL kutatócsoport tagjai fogják bevezetni, miközben kutatási tervüknek megfelelő PhD kutatásukat végzik a VKL platformján.

Horváth László, a VKL vezetője

A Virtuális Kutató Laboratórium (VKL) alapításának célja a mai és jövőbeni igények kielégítése
> paradigma váltásokat áthidaló,
>  rendszer és fizikai szintű autonóm modellekben és irányító kíber egységekben hasznosítható,
>  a világban folyó kutatási programokba közvetlen, érdemi bekapcsolódást, felhő-környezetben lehetővé tevő,
>  a lényegéből fakadóan megújuló,
>  a tudományos szinten modell alapú,
>  a nagy kiterjedésű folyamatokba integrálható eredményeket adó,
>  a globálisan és szervezetileg korlátlan részvételű, más kollaboratív terekkel összekapcsolható kollaboratív terében folyó,
>  a világ legfejlettebb, kutatásra is fejlesztett mérnök-informatikai platformján alapuló,
>  a téma kollaboratív terében egyetlen komplex kísérleti modellt építő,
>  a PhD hallgatói projekt ilyen típusú megvalósítására egyedülálló kísérletet jelentő,
>  a világgal korlátlanul megismertethető és bármely kutatási formációba szervesen beágyazható, valamint
>  az egyetemi kutatással kapcsolatos, mára krónikus problémákra is megoldást adó
tudományos-ipari PhD kutatás bevezetésével.
A mérnökinformatikával kapcsolatos kutatások jelentősége és szerepe
a magas szinten automatizált rendszerek kiszolgálására ugrásszerűen megnőtt az elmúlt években és a jövő még dinamikusabb fejlődést ígér. Mind több mérnöki alkotást, vagyis ipari és kereskedelmi terméket és szolgáltatási struktúrát működtetnek együttműködő rendszerek, amelyek szituációkat ismernek fel és ennek alapján modellábrázolások, folyamatok, valamint automatikus fizikai végrehajtás felől döntenek, mindinkább integrált és fokozódóan autonóm környezetben. Stabilan működő intelligens számítástudományi kutatási eredményekre van szükség aktív modellekben és kíber-fizikai-biológiai struktúrák irányító egységeiben. A szerves alak és viselkedés modelljeinek integrálása a szervetlenekével mind gyakoribb kutatási feladat. Mára a szoftver a mérnöki alkotások struktúrájában alapvető, a működést meghatározó komponens. A Virtuális Kutató Laboratórium (VKL) által hozott PhD kutatás alapvető szerepe a fentiek tekintetében nem lehet kérdéses!
A Virtuális Kutató Laboratórium (VKL) teljesen új
koncepción, elveken és módszereken alapul, annak érdekében, hogy megfeleljen a jövőben a PhD kutatással szemben támasztott, előre látható igényeknek, az alkalmazott informatikában és annak hátterében lévő valósághű modellezésben, alkalmazott matematikában és rendszertanban. A kutatás a VKL-bena kultúra, folyamat és média tekintetében egyaránt eltér a szokásostól. A PhD hallgató a legfejlettebb mérnöki informatikát képviselő, kutatásának eszközeit magában foglaló platformon végzett teljesen modellalapú ipari-tudományos kutatás kollaboratív terében dolgozvakorlátlan és érdemi szakmai segítséget kaphat, szervesen kapcsolódhat más kutatásokhozés lehetővé válik kutatási eredményeinek gyors hasznosítása. A kutatás eredményeinek magasan automatizált rendszerekbe való integrálhatóságának és ottani működőképességének a kifejlesztését a VKL platform eszközei magas szinten támogatják. Lehetővé válik, hogy a kutatás a téma forrásának és alkalmazásának a közelébe kerüljön, azokkal integráltan történjen.
A VKL várja PhD hallgatók jelentkezését,
akik tervezett kutatásukat itt szeretnék végezni. A platform bárhonnan, a VKL kabinetben is rendelkezésre álló, a feltételeknek megfelelő és működőképesen konfigurált kliensállomásokról máris elérhető azok számára, akik erre érdemben felkészülnek és a szigorú feltételeket munkakultúrájukban betartják. A VKL PhD programját tömören bemutató szórólap elérhető és letölthető, magyar és angol nyelven. Az AIAMDI honlapján a VKL rovatban minden fontos további információ elérhető, magyar és angol nyelven.
A VKL platformon a PhD hallgató
a világon vezető projektekben kifejlesztett és bevált legjobb professzionális környezetben valósíthatja meg saját tervezett kutatását, ahol modellépítési, generálási, elemzési, valósághű szimulációs és egyéb világszínvonalúkutatási eszközök konfigurálható gyűjteménye áll rendelkezésére, széles és bővíthető tematikai körben. Kihívásokkal teli világunkban megszokottan magas és kiterjedt szakmai tartalmú munka vár a PhD hallgatóra, az ugyancsak a kutatás kollaboratív terében dolgozó témavezetőjére és a VKL bevezetésének irányítójára.
A saját kollaboratív terében folyó PhD kutatás
során reaktív és autonóm kísérleti modell épül, amelyben a PhD hallgató az általa létrehozott és felhasznált tartalmak integrált ábrázolását építi, a kutatási projekt teljes időtartalmában. A VKL platform eszközeivel definiált és konfigurált kollaboratív tér felhő környezetben, földrajzi helytől és szervezettől függetlenül, biztonságos módon képes befogadni egy kutatási projekt résztvevőit és azok munkáját. Az adott PhD kutatás kollaboratív terét össze lehet kapcsolni más kollaboratív terekkel, földrajzilag és szervezetileg korlátlanná téve kutatási hálózatok kialakítását. A kollaboratív téra VKL platformjában rendelkezésre álló eszközökkel konfigurálható, a benne dolgozók, vagyis a PhD hallgató, témavezetői és további szakmai segítői, szerepük szerint, érik el a munkájukhoz, vagyis a tartalmak létrehozásához szükséges applikációkat. Ez a PhD hallgató és segítői számára professzionális munkastílus, fegyelem és kihívás, professzionális környezetben.
A várható PhD kutatási eredmények potenciális vagy eldöntött felhasználójával,
már a téma megfogalmazásakor, munkakapcsolat alakítható ki a PhD hallgató kutatásának kollaboratív terében és a benne fejlődő kísérleti modellben. Ily módon a kutatást és annak eredményeit hasznosító munkát is segíthetik, sőt irányíthatják a kollaboratív térbe befogadott külső szakértők. A fizikai kísérletek megvalósítása és a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása érdekében a kísérleti modell, annak kiépített kontextusai révén reaktív és autonóm módon integrálható kíber fizikai biológiai struktúrákkal. A VKL a partner iparvállaltok és intézmények hatékony közreműködésének ilyen szintű megvalósulása esetén esélyt ad arra, hogy az itt kutatók már hallgatóként ott legyenek a versenyképes szféra élvonalában, az iparban, vagy másutt, szervezetten, ellenőrzötten és biztonságosan.
A megújulóan világszínvonalú VKL
bevezetésének törvényszerű velejárója, hogy PhD programjával ki kell törni az ismeretlenség homályából, be kell fogadtatni ezt a teljesen új, ma még szokatlan programot szakmai környezetébe. Ehhez szükséges tehetséges PhD hallgatók jelentkezése és felvétel utáni munkája. Döntésükhöz viszont feltétlenül szükséges, hogy a potenciális jelentkezők megismerjék és megértsék a VKL-ben végzett kutatás fontosságát, előre mutatását, a biztosított szakmai fejlődésüket, valamint karrierük és egzisztenciájuk tekintetében kínált előnyöket.
A VKL számára a Dassault Systémes S. A. (DSS) világcég, professzionálisan üzemeltett felhőjében,
a világ legfejlettebb, legátfogóbb modellezési, szimulációs és elemzésiplatformjában konfigurált saját platformot biztosít. A DSS a három alapvető felhőszolgáltatáson kívül szolgáltatásként biztosítja a kollaborációt, a skálázhatóságot, a flexibilitást, a szerverfejlesztést, a keresztalkalmazásokat, a karbantartást és a központi platform menedzsmentet. Ez a tudományosan megújuló és minden az egyben típusú megoldás, a PhD hallgatók munkája révén a VKL világszínvonalát garantálja! A VKL 100 százalékosan az AIAMDI saját beruházásában valósult meg annak tudományos kutató laboratóriuma. A platform eddigi bérlete, a szükséges nagyteljesítményű munkaállomások és más szükséges tartozékok beszerzése, ÓE engedéllyel, teljesen AIAMDI keretekből történt. Köszönet az ÓE vezetőinek a bölcs előrelátásért és a bizalomért!
A tudás és tapasztalat
összhangja a VKL programjában lévő kutatások végzéséhez, a diszciplínák, az alkalmazási területek, az együttműködő rendszerek és a modellekben szükséges ábrázolások tekintetében egyaránt alapvetően megkövetelt. A diszciplína, az elmélet, a metodika, a rendszertan, az ipari gyakorlat, az alkalmazás és a bizonyítékként elfogadott tapasztalat többé a kutatásban sem választható szét. Minden kutatási eredményt integrált konfigurációkban, platformfüggetlenül elhelyezhetően kell kidolgozni.

További információ

Új típusú, a jövő igényeinek megfelelő PhD kutatás

Protocol for PhD research at the VRL

Szórólap a VKL PhD programjáról

PhD témák és tárgyak a VKL-ben

A VKL-ben rendelkezésre álló kutatási célú felhő-platform

Laboratóriumi szabályok a VKL kabinetben

VKL elméleti, metodikai, rendszertani és működési témájú háttér-kutatásáról megjelent cikkek

A VKL helyzete 2024

VKL aktuális, 2024

Hazai partner a CAD-Terv Mérnöki Kft. mint a Dassault Systémes S. A. disztribútora és support providere

A VKL SWOT analízise

A VKL portfóliója

A VKL előzményei, korábbi laboratóriumok

További információ

Horváth László, horvath.laszlo@nik.uni-obuda.hu, 1034 Budapest, Bécsi u. 96/b, + 36 1 666 5524