Félévi beszámoló

Útmutató a doktoranduszhallgatók félévi tanulmányi beszámolójának
összeállításához

A félévi beszámoló írásos anyagból és prezentációból áll.

I. Az írásos anyag

Az alábbi felépítést kell követni!

1. Azonosítás

 • Egyetem, doktori iskola megnevezése
 • Félév
 • A doktorandusz neve
 • Témavezetők neve
 • Témacsoport megnevezése
 • A kutatási téma címe.

2. Beszámoló a félévi kutatási munkáról

 • A kutatás korábbi szakaszából, az aktuális félévi munka megértéséhez szükséges eredmények, rövid leírása
 • Az aktuális félévre
  • Kutatási célok, azok jelentősége, aktualitása a tudományágon belül.
  • Kutatási terv, konkrétan.
  • Alkalmazott vizsgálati módszerek (eljárások, technikák, módszerek).
  • Konkrét, saját kutatási eredmények tételes bemutatása.
  • A konkrét eredményekhez felhasznált, idegen szerzők által publikált, elsődleges források listája.
 • A soron következő félév munkája, mint logikus és kutatási terv szerinti folytatás.

3. Hallgatott tantárgyak

 • A sikerrel abszolvált tantárgyak megnevezése, kódja és az oktató neve.

4. Oktatott órák

 • Tantárgyanként megadni:
  • Intézmény, kar, és szak megnevezése.
  • Tantárgy címe.
  • Az oktatói feladat (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  • Az oktatott órák száma.
 • Figyelem! Az oktatott órákkal megszerezhető kreditpontok száma az összes félévre vonatkozóan korlátozott!
 • Az oktatott órákról hivatalos igazolás szükséges!

5. Saját publikációk

 • A félév során megjelent vagy közlésre benyújtott, elfogadott publikációk, az IEEE formátum szerint, hiánytalan bibliográfiai adatokkal, az ISBN vagy ISSN szám megjelölésével.
 • Figyelem! A kutatási témához nem illeszkedő publikáció nem fogadható el, mint teljesítmény!
 • MTMT kivonat csatolása szükséges az adott félévi publikációkról!

6. Projektben való részvétel

 • Amennyiben a hallgató a témához illeszkedő kutatási projektben kutatómunkát végez, a projektvezető nyilatkozata és kreditpont javaslata alapján a teljesítményként elfogadható.

7. Aláírások

 • Dátum
 • Doktorandusz aláírása
 • Témavezetők aláírása

II. Szóbeli beszámoló

Formája bemutató.

Időtartama 10 perc.

Célja az írásos beszámoló 2. Beszámoló a félévi kutatási munkáról c. pontjában leírtak lényegre törő, tételes alátámasztása, a hallgató kutatómunkájában való előrehaladás tényleges és érdemi megállapítása. Fontos a kutatási tervnek megfelelően végzett saját munka világos kiemelése.