Disszertáció és tézisfüzet

A doktori értekezés tézisfüzete az önálló tudományos és alkotói munkásság eredményeit összefoglalóan mutatja be. Az eredményeket egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, az új megállapításokat tételesen, a pályázó szakmai publikációira építve.

A tézisfüzet formai követelményei: A5-ös formátum, normál margók, 12 pt betűméret, Times New Roman vagy Arial Narrow betűtípus, másfeles sorköz.

Tézisfüzet felépítése

A tézisfüzetnek az alábbi felépítést kell követnie:

I. A kutatás előzményei

A kutatási téma ismertetése; a szakirodalmi előzmények rövid áttekintése; kapcsolat a témában született korábbi eredményekkel.

II. Célkitűzések

A megoldandó kutatási feladat ismertetése, jelentősége, aktualitása a tudományon belül.

III. Vizsgálati módszerek

Az alkalmazott eljárások, technikák, módszerek ismertetése.

IV. Új tudományos eredmények

A doktorjelölt által elért, konkrétan megfogalmazott tudományos eredmények ismertetése tézispontokba foglalva. Az egyes tézispontokban hivatkozni kell az ahhoz kapcsolódó saját publikáció(k)ra. Indokolt esetben szerepelhet tézispont hivatkozás nélkül is. Ha van idegen szerzőkre is hivatkozás, akkor az [név, évszám] szerint történjen, míg a tézispontokhoz kapcsolódó saját publikációt sorszám szerint kell hivatkozni.

V. Az eredmények hasznosítási lehetősége

Az új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása.

VI. Irodalmi hivatkozások listája

A felhasznált, idegen szerzők által publikált szakirodalmi hivatkozások [név, évszám] szerint.

VII. A tézispontokhoz kapcsolódó tudományos közlemények

Sorszámozott lista a szerzők, a cím, valamint a megjelenés helyének feltüntetésével. A listán csak olyan publikáció szerepelhet, amelyre a jelölt a tézispontokban hivatkozott. A 28.§. (3) bekezdés d) pontja szerint társszerzői lemondó nyilatkozatot az ezen a listán szereplő publikációkról kell beszerezni. A listán szerepelhet még meg nem jelent közlemény is, de ezek közül a formai követelmények teljesítésekor csak azokat szabad figyelembe venni, amelyek elfogadásáról a jelölt igazolást nyújtott be.

VIII. További tudományos közlemények (opcionális)

További saját publikációk listája, folytatólagos sorszámozással.


A doktori értekezés és a tézisfüzet

A doktori értekezés címlapja