Kutatási terv

A kutatási terv legyen konkrét, amely megítélhető, és amely érdemben segíti a tervezett munkát. Nem tartalmazhat általános, célszerűtlen „töltelék” szöveget. Tükröznie kell, hogy a legmagasabb szintű egyetemi hallgatói tevékenység alapját képezi.

A kutatási tervet az alábbi pontok szerint tagolva kell elkészíteni!

 1. Cím
 2. Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában meghirdetett témacsoport, téma, valamint a témavezető megjelölése.
 3. Címszavak (3-5)
 4. Konkrét saját előzmények (Motiváció, előzetes kutatás, érdeklődés-felkeltés, kapcsolat kutatóhellyel).
 5. Előzmények és külső kapcsolódási pontok a tervezett doktori kutatásban.
 6. Konkrét vizsgálati célok, azok jelentősége, aktualitása a tudományágon belül.
 7. A tervezett kutatás konkrét részfeladatai 3-5 sorban, az egymásra épülés és a külső kapcsolódási pontok megjelölésével.
 8. Tervezett vizsgálati eljárások, technikák és módszerek, ezek tervezhető eszközigénye az egyes kutatási részfeladatokhoz. Az eszközök rendelkezésre állása.
 9. Tervezett kutatási rész-eredmények, a kapcsolódó részfeladat, a keresendő összefüggések minél konkrétabb behatárolásával.
 10. A konkrét részeredményekhez felhasználni tervezett, saját és idegen szerzők által publikált, elsődleges források listája. A lista csak azokat a tételeket tartalmazhatja, amelyekre a hallgató a fenti pontokban hivatkozott.
 11. A témakörhöz kapcsolódó felvenni kívánt minimum 4, maximum 8 tárgy megnevezése félévek szerinti ütemezésben
 12. A témavezető megjegyzése.
 13. Dátum.
 14. A témavezető aláírása.
 15. A hallgató aláírása.