Témák

A témát és témavezetőt választó jelentkezőnk figyelmébe!

Először is köszönöm, hogy az AIAMDI-t választja! Fontos tudnia, hogy a Felvétel Bizottság a felvételi beszélgetésre csak azt a jelentkezőt hívhatja be, aki a jelentkezési anyagában benyújtotta az AIAMDI honlapján található minta alapján készült és a leendő témavezető által aláírásával elfogadott kutatási tervet. A tervezett kutatását az AIAMDI csak akkor tudja befogadni, ha annak tématerülete bent van annak kutatási programjában. Kérjük, hogy a tervezett kutatás megítélésének lehetővé tétele érdekében a mintában felsorolt valamennyi pontot érdemi anyaggal töltse fel. A hiányos vagy nem érdemi leírást tartalmazó kutatási tervet a Felvételi Bizottság nem fogadhatja el és nem hívhatja be a jelentkezőt a felvételi beszélgetésre.

Minden kutatási téma az azt művelő, eredményeit megjelent fajsúlyos publikációkkal bizonyító, az adott tudományágban PhD fokozattal rendelkező témavezető révén kerül be a programba. Az AIAMDI PhD hallgatói kutatási programját alkotó témacsoportokba tartozó témák táblázataiban a téma mellett jelölve van, hogy a témavezető pillanatnyilag tud-e hallgatót fogadni. Válassza a tervezett kutatásához legjobban illő témát, amelynek a vezetője tud új hallgatót fogadni, majd vegye fel a kapcsolatot a témavezetővel.

Amennyiben az alább táblázatokban felsorolt téma egyike sem illik a kutatási tervéhez, kereshet a táblázatokban nem szereplő témavezetőt, akivel közösen új témát tudnak megfogalmazni. Kérjük legalább egy hónappal a jelentkezési határidő előtt jelezze, hogy ilyen témát választ, küldje be a kutatási tervét és a témavezető jelöltjének az elérési adatait. Az AIAMDI felveszi vele a kapcsolatot és lefolytatja a téma befogadásához és a témavezető kooptálásához szükséges eljárást. A témavezetőnek a fent jelölt feltételeknek meg kell felelnie. A téma és témavezető befogadhatóságáról az AIAMDI Doktori Tanácsa illetékes határozatot hozni. Ha ennek az eredménye pozitív, de csak ekkor, a felvételi anyagban benyújthatja a kutatási tervet a témavezető jelölt azt elfogadó aláírásával.

Amennyiben az alább táblázatokban felsorolt téma egyike sem illik a kutatási tervéhez, és nem sikerült megfelelő témavezetőt találnia, kérjük legalább egy hónappal a jelentkezési határidő előtt küldje be kutatási tervét és szakmai életrajzát az AIAMDI titkárságára, és kérje témavezető keresését. Az AIAMDI megpróbál témavezetőt keresni.

Szeretettel várjuk jelentkezését és készségesen válaszolunk kérdéseire!

Horváth László

Operatív Igazgató

Az AIAMDI-ben aktuálisan választható témák csoportjai

Intormatikai alapok és alkalmazások

Kiber orvosi rendszerek

Kiber fizikai rendszerek

Mérnöki modellek és számítási eljárások

Matematikai alapok és alkalmazások

Az egyes témacsoportokban lévő témák:

Informatikai alapok és alkalmazások, közöttük a nyílt e-infrastruktúra, az információvédelem, a közlekedés-menedzsment rendszerek, a lágy számítási módszerek, a numerikus stabilitás, és a sokmagos processzorok architektúrája.

Kiber orvosi rendszerek, ezeken belül a daganatos betegségek modell-alapú szabályozása, a DNS ploiditás elemzése, a kórélettani folyamatok számítógépes vizsgálata, és a súlyos kórképek matematikai modellezése.

Kiber fizikai rendszerek, ezeken belül közlekedés-automatizálási rendszerek mély tanulási módszerek, mobil robotok, sebészeti robotok, célorientált robotrendszerek, távsebészet.

Mérnöki modellek és számítási eljárások közöttük numerikus eljárások, stabil algoritmusok, Carnot-csoportok, flexibilis testek és funkció vezérelt organikus alakok, rendszerek viselkedéséinek optimálása, életciklusban fejlődő modell-rendszerek, integrált multifizikális szimulációk és kiber fizikai rendszerek kíber egységei.

Matematikai alapok és alkalmazások, ezeken belül multistage módszerek, ABS projekciós módszerek, gamma konvolúciók és korlátlanul osztható eloszlások, Optimálás linguisztikus változókkal, Bessel–mintavétel, Sztochasztikus rendszerek modellezése, globális optimalizálás, Szimbolikus algoritmusok, Nagyméretű lineáris egyenletrendszerek, Törtrendű diffúziós feladatok, Intelligens döntési modellek, Fixpont Transzformáció alapú adaptív szabályozási eljárások, Nemlineáris rendszerek adaptív szabályozása, dinamikai rendszerek kognitív adaptív szabályozása, Sobolev egyenlőtlenségek, parciális differenciálegyenletek, Szub-Finsler-geometria, Ehrhart polinomok.

A kutatási témák részletes kiírása