Az Óbudai Egyetem pótfelvételt hirdet Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában, 4 éves doktori (PhD) képzésre és a doktori fokozatszerzésre való egyéni felkészülésre

PhD fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés indul 2024. szeptemberében, nappali, költségtérítéses levelező és egyéni formákban, az alábbi tudományágakban és tudományterületeken:

műszaki tudományok: informatikai tudományok,

természettudományok: matematika és számítástudományok.

A képzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki. Ez feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori fokozatszerzési eljárást kezdeményezzen, és megvédje disszertációját.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 21. (szerda) 12.00 óra

Doktori képzésre jelentkezni a doktori iskola honlapjáról itt letölthető jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtásával lehet, a doktori iskola vezetőjénél. A teljes felvételi hirdetmény itt olvasható.

Az ÓE AIAMDI PhD workshop-ot szervez a CINTI 2024 nemzetközi konferencián

Az ÓE AIAMDI megszervezi a PhD Student Workshop on Applied Informatics in Computational Intelligence (organized by László Horváth) című workshop-ot az IEEE 24th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI 2024, november 19-21, Budapest) nemzetközi konferencia programjának részeként. Más doktori iskolák hallgatóinak munkáit is szívesen látjuk. A hallgatók az itt letölthető felhívás szerint nyújthatnak be papert. A benyújtás végső határideje 2024. augusztus 2.

Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolája fórumot biztosít hallgatóinak a nemzetközi mércét megütő új kutatási eredmények bemutatására. Nemzetközi szintű előadási és publikációs lehetőséget biztosítunk hallgatóinknak, akiktől várjuk, hogy új kutatási eredményeiket bemutassák és megméressék. Kérjük, öregbítsék az AIAMDI fejlődő nemzetközi hírnevét! Kutatásukban előrehaladott, a fokozatszerzési eljárás közelébe jutott hallgatóinktól elvárjuk a részvételt. A szekciókba benyújtott paper-ek átmennek a konferenciák nemzetközi bírálati folyamatán. A programba vett, előadott és alkalmasnak bizonyult cikkek bekerülnek az IEEE XPlore digitális könyvtárba.

Horváth László

Operatív igazgató

Teendők a 2023/24 tanév második félévének lezárásához

A 2023/2024 tanév második félévének zárási programjai

2024. május 20, hétfő: A vizsgaidőszak első napja.

2024. május 21-25, kedd-szombat: IEEE 18th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2024) konferencia. Special Session on PhD Student Research in Applied Informatics and Numerical Mathematics. Szervezi Horváth László, a konferencia lapján közzétett információ alapján.

2024. május 24, péntek 12.00: A felvételi jelentkezés határideje.

2024. június 6, csütörtök 9.00: Felvételi beszélgetés a TEAMS rendszerben. A program külön értesítésben.

2024. június 26, szerda – június 27, csütörtök, 9.00: Komplex vizsga a TEAMS rendszerben

2024. június 29, szombat: A vizsgaidőszak utolsó napja.

2024. július 1, hétfő 13.00: Féléves írásbeli beszámoló beadásának határideje.

2024. július 4, csütörtök – július 5, péntek – július 8, hétfő, 9.00: Féléves szóbeli beszámoló a TEAMS rendszerben.

2024. július 17-19, szerda-péntek: IEEE 28th International Conference on Intelligent Engineering Systems 2024 (INES 2024). Special Session on Recent PhD Emerging Excellence in Intelligent Engineering. Szervezi Horváth László, a konferencia lapján közzétett információ alapján.

2024. szeptember 9, hétfő: Első tanítási nap

Horváth László

operatív igazgató

Kérjük, figyelmesen olvassák el az innen letölthető és a levelezésükben is megkapott részletes tájékoztató anyagot!

Jelentkezési felhívás az ÓE AIAMDI Virtuális Kutató Laboratóriumban (AIAMDI-VKL), 4 éves doktori képzés keretében végzendő kutatásra

Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolája (AIAMDI) az aktuális felvételi hirdetményt, annak feltételei mellett kiegészítve négyéves doktori képzést hirdet, a 2024. szeptemberben induló, az „Elkezdtük a jövőt építeni” programja részeként alapított Virtuális Kutató Laboratóriumában (AIAMDI-VKL) végzendő PhD kutatásra.

Várjuk a jelentkezőket a világszínvonalon legkorszerűbb virtuális laboratóriumi környezetben, teljesen újszerű, korunk mérnöki informatikával kapcsolatos legmagasabb kutatási igényeit kielégítő AIAMDI-VKL laboratóriumban végzendő tudományos-ipari PhD kutatásra, az alkalmazott informatika és az alkalmazott matematika tudományágakban.

A VKL PhD programjára felvett hallgató kutatását a világban vezető iparágakban meghatározó projektek igényei szerint kifejlesztett felhőplatformon, a legfejlettebb elemzés és viselkedés alapú modellekkel történő kutatás igényeit kielégítő, tudományosan megújuló laboratóriumi eszközökön végzi. A PhD hallgató széles, például a bionikai és orvosinformatikai kutatásra is kiterjedő tematikában választhatja kutatási tervében az itt elérhető, rugalmasan konfigurálható VKL témák egyikét, vagy saját megfogalmazású témájában tervezheti kutatását. Az AIAMDI-VKL ehhez témavezetőt és minden szükséges eszközt biztosít. Az AIAMDI-VKL témán dolgozó PhD hallgató, kutatócsoporti közösség tagjaként, saját kollaboratív terében, szakmai kapcsolatot tarthat más, a platformon kutató hallgatói közösségek tagjaival, az egész világban, a VKL platformon rendelkezésre álló eszközökkel.

A közismerten mind magasabb szintű automatizálás igényeinek kielégítése motiválta a VKL kutatást, amelyben a hallgató teljes négyéves PhD munkáját a VKL felhőplatformján, a valamennyi tevékenységére kiterjedő, így a téziseiben bemutatott kutatási eredményeit is ábrázoló komplex kísérleti modell fejlesztésében, az eredmények elemzésében és verifikálásában, saját kollaboratív terében végzi. A PhD hallgató kísérleti modelljéhez, kutatási tervének megfelelően közvetlenül kapcsolhatók a platformon kívüli külső megoldók (pl. MathWorks, Dymola), máshol folyó kutatások kollaboratív terei, kutatási témát adó intézménynek vagy vállalatnak a PhD hallgató kutatását segítő és irányító tevékenysége, valamint a szükséges fizikai kísérletekkel és a kutatási eredmények közvetlen alkalmazásával összefüggő kíber-fizikai struktúrák erre kijelölt kíber egységei. A VKL kutatási módszerének egyik előnye, hogy minden eredmény, annak fejlődési folyamata a bármikor végrehajtható kísérleti modellel, virtuálisan és szükség szerint fizikailag is verifikálva bizonyítható. Ahol arra mód van, a kutatási eredmények alkalmazása is megvalósítható és bemutatható ebben a tetszőleges kiterjedésben integrált, magas szinten automatizált kísérleti környezetben. Aki a PhD hallgatóra váró munkáról több részletet szeretne megismerni, a VKL PhD kutatás AIAMDI-ben elfogadott általános protokollját itt elérheti.

A VKL-ben folyó PhD kutatás nélkülözhetetlen alapja a mérnöki informatika ilyen szintű átfogó-integráló fejlesztésében vezető világcég, a Dassault Systémes S. A., 3DEXPERIENCE platformjában és felhőjében konfigurált és ott menedzselt VKL platform, amely a PhD hallgatók kutatásához rendelkezésre áll. A VKL platform nem általános ipari modellezést, hanem laboratóriumként, tudományos kutatást szolgál, miközben elsődleges célja, hogy a PhD hallgatók valós tudományos-ipari kutatási feladatokon, modell szinten dolgozzanak és kutatási eredményeik közvetlen alkalmazása a VKL platform modell szintű kapcsolatai révén megvalósítható legyen.

Az AIAMDI-VKL-ben végzendő kutatásra jelentkező PhD hallgató, saját döntése alapján, saját témájával kezdeményezheti csatlakozását a “Cooperation Agreement on the International PhD Program on Strategic Engineering” című nemzetközi PhD képzési programhoz. Ez különleges lehetőség a nappali ösztöndíjas képzési formában felvett hallgató számára, hogy a két egyetem megállapodásának megfelelő feltételek mellett beiratkozzon az Università degli Studi di Genova (Olaszország) doktori iskolájába is, így kettős doktori képzésben vegyen részt. Ehhez a PhD tanulmányain belül egy évet tölt el a nagy tradícióval rendelkező olasz egyetemen. Megfelelő kutatási eredmények esetén mindkét egyetemen PhD fokozatot szerezhet.

A VKL PhD programjába jelentkezést tervező vagy aziránt érdeklődő további információt kaphat az innen letölthető szórólapon, az AIAMDI honlapján, az AIAMDI titkárságán, vagy a VKL vezetőjénél.

Az ÓE AIAMDI speciális PhD szekciót szervez a SISY 2024 nemzetközi konferencián

Az ÓE AIAMDI megszervezi a Special Session on PhD Student Research in Applied Informatics című speciális szekciót az IEEE 22nd International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2024) konferencián, amelyet 2024. szeptember 19. és 21. között, Pulán, Horvátországban rendeznek. Más doktori iskolák hallgatóinak munkáit is szívesen látjuk. A hallgatók az itt letölthető felhívás szerint nyújthatnak be papert.

Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolája fórumot biztosít hallgatóinak a nemzetközi mércét megütő új kutatási eredmények bemutatására. Nemzetközi szintű előadási és publikációs lehetőséget biztosítunk hallgatóinknak, akiktől várjuk, hogy új kutatási eredményeiket bemutassák és megméressék. Kérjük, öregbítsék Doktori Iskolánk fejlődő nemzetközi hírnevét! Kutatásukban előrehaladott és a fokozatszerzési eljárás közelébe jutott hallgatóinktól elvárjuk a részvételt. A szekciókba benyújtott paper-ek átmennek a konferenciák nemzetközi bírálati folyamatán. A programba vett, előadott és alkalmasnak bizonyult cikkek bekerülnek az IEEE XPlore digitális könyvtárba.

Horváth László

Az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola hallgatói a SAMI 2018 konferencián

Az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAMDI) a Special Session on Recent PhD Research Achievements in Applied Informatics című speciális szekcióval vett részt az IEEE 16th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (Kassa és Herlany, Szlovákia) konferencián.

Az erről szóló cikk itt olvasható:

http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/02/22/az-alkalmazott-informatikai…

Új publikációs kredit pontozás MTMT alapján

jogszabályok és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat változása miatt a 2014/15 tanév II. tavaszi félévétől kezdve csak azokra a publikációkra kaphatnak hallgatóink kredit pontot, amelyeket felvisznek az MTMT adatbázisba. A publikációs kreditek új számítását 2015. január 1-től, felmenő rendszerben vezetjük be. Az új kreditszámítás az AIAMDI lapjain, az aktuális Működési Szabályzatban és a Kreditszámítás 3 éves képzés valamint a Kreditszámítás 4 éves képzés menüpont alatt olvasható. A korábbi publikációs teljesítmények a 2014. március 27-én elfogadott szabályzat szerint kerülnek elszámolásra. A félévi beszámolóhoz az eddigi publikációs jegyzék helyett az MTMT-ből kapott, az aktuális félévre beszámítani kívánt tételeket tartalmazó listát kell mellékelni. A publikációk elhelyezésének módját az MTMT-ben megtalálható tájékoztatók és egyéb dokumentumok alapján minden hallgatónak meg kell megismerni. Akinek ezután is problémája lenne, a DÖK vezetőjéhez fordulhat segítségért.

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0020 projekt

Lezárult a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0020 „Tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen” című projektben „A doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése” című alprojekt. Az eredményeket összefoglaló prezentáció itt olvasható.