Az Óbudai Egyetem felvételt hirdet Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában, 4 éves doktori (PhD) képzésre és a doktori fokozatszerzésre való egyéni felkészülésre

PhD fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés indul 2024. szeptemberében, nappali, költségtérítéses levelező és egyéni formákban, az alábbi tudományágakban és tudományterületeken:

műszaki tudományok: informatikai tudományok,

természettudományok: matematika és számítástudományok.

A képzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki. Ez feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori fokozatszerzési eljárást kezdeményezzen, és megvédje disszertációját.

Jelentkezési határidő: 2024. május 24. (péntek) 12.00 óra

Doktori képzésre jelentkezni a doktori iskola honlapjáról itt letölthető jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtásával lehet, a doktori iskola vezetőjénél. A teljes felvételi hirdetmény itt olvasható.

Az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola hallgatói a SAMI 2018 konferencián

Az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAMDI) a Special Session on Recent PhD Research Achievements in Applied Informatics című speciális szekcióval vett részt az IEEE 16th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (Kassa és Herlany, Szlovákia) konferencián.

Az erről szóló cikk itt olvasható:

http://news.uni-obuda.hu/articles/2018/02/22/az-alkalmazott-informatikai…

Új publikációs kredit pontozás MTMT alapján

jogszabályok és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat változása miatt a 2014/15 tanév II. tavaszi félévétől kezdve csak azokra a publikációkra kaphatnak hallgatóink kredit pontot, amelyeket felvisznek az MTMT adatbázisba. A publikációs kreditek új számítását 2015. január 1-től, felmenő rendszerben vezetjük be. Az új kreditszámítás az AIAMDI lapjain, az aktuális Működési Szabályzatban és a Kreditszámítás 3 éves képzés valamint a Kreditszámítás 4 éves képzés menüpont alatt olvasható. A korábbi publikációs teljesítmények a 2014. március 27-én elfogadott szabályzat szerint kerülnek elszámolásra. A félévi beszámolóhoz az eddigi publikációs jegyzék helyett az MTMT-ből kapott, az aktuális félévre beszámítani kívánt tételeket tartalmazó listát kell mellékelni. A publikációk elhelyezésének módját az MTMT-ben megtalálható tájékoztatók és egyéb dokumentumok alapján minden hallgatónak meg kell megismerni. Akinek ezután is problémája lenne, a DÖK vezetőjéhez fordulhat segítségért.

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0020 projekt

Lezárult a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0020 „Tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen” című projektben „A doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése” című alprojekt. Az eredményeket összefoglaló prezentáció itt olvasható.

Kósi Krisztián: Baltazár Frankovič díj

Ebben az évben doktori iskolánk hallgatója Kósi Krisztián kapta az Óbudai Egyetem és a Magyar Fuzzy Társaság által alapított Baltazár Frankovič díjat az Increased Cycle Time Achieved by Fractional Derivatives in the Adaptive Control of the Brusselator Model című. cikkért. A díjat minden évben a Herl’any-ban, Szlovákiában rendezett IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics konferencián ítélik oda egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal kutatónak.

Új jogszabályok és rendeletek

  1. Megjelent a 387/2012. (XII.19.) Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárás rendjéről és a habilitációról.
  2. Megjelent az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) módosított változata.
    A módosítások között két fontos, a doktori képzést érintő paragrafus kapott helyet:
    – a doktori értekezések nyilvánosságáról (53/A. §)
    – a 2013. évi keretszámokról (114/A. §)

Külföldön szerzett PhD fokozatok honosítása

Az Egyetemi Doktori Tanács honosította Preitl István György úrnak a temesvári „Traian Vuia” Egyetemen szerzett tudományos fokozatát, amelyet a „Mérési zajok befolyása statisztikai függvények becslésére. Alkalmazások a folyamat identifikációban” c. értekezése alapján szerzett.

Az Egyetemi Doktori Tanács honosította Lendák Imre úrnak az Újvidéki Egyetemen szerzett doktori fokozatát, amelyet „Algoritmus a villamos-energetikai hálózati modellekben jelentkező ismétlődő struktúrák, topológiák feltárására” c. értekezése alapján szerzett.